Organy i osoby sprawujące funkcje

Powiatowy Lekarz Weterynarii


lek. wet. Monika Kowalczyk – Czapla
tel. 87 423 27 53 wew. 103
tel. kom. 696 429 046
email: pisz.piw@pisz.piw.gov.pl

 

Inspektorzy Weterynarii


Inspektor ds. higieny środków spoż. pochodzenia zwierzęcego
lek. wet. Ewa Dzieżyk
tel. 87 423 27 53 wew. 105
tel. kom. 885 060 604
email: ewa.dziezyk@pisz.piw.gov.pl


Starszy Inspektor ds. pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
lek. wet. Magdalena Krajewska
tel. 87 423 27 53 wew. 108
email: sr.z2@o2.pl

Inspektor weterynaryjny
mgr inż. Agnieszka Budzyńska
tel. kom. 721 060 602

email: agnieszka.budzynska@pisz.piw.gov.pl

 

Dział ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Inspektor weterynaryjny
mgr inż. Monika Michalska
tel. 87 423 27 53 wew. 104
tel. kom. 781 222 262
email: chz2@o2.pl

 

Kontroler Weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 st. tech. wet. Leszek Doniec
tel. 87 423 27 53 wew. 107
tel. kom. 721 060 603

email: l.doniec@pisz.piw.gov.pl

Zespół ds. finansowo-księgowych


Główny Księgowy
mgr Marta Tuzinowska
tel. 87 423 27 53 wew. 106
tel. kom. 885 060 603
email:  pisz.piw@pisz.piw.gov.pl

 

Księgowy
mgr Alicja Święcka-Gawron
tel. 87 423 27 53 wew. 106
email: pisz.piw@pisz.piw.gov.pl

 

Referent Administracyjno-Księgowy
mgr Katarzyna Rydzewska
tel. 87 423 27 53 wew. 101
email: pisz.piw@pisz.piw.gov.pl

Sekretarka
Emilia Wróblewska
tel. 87 423 27 53 wew. 107
email: pisz.piw@pisz.piw.gov.pl

Radca Prawny
Paweł Wądołowski