Załącznik nr 2

Załącznik nr 2
Do regulaminu organizacyjnego
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu

Symbolika
oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych
i stanowisk pracy
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu

Ustala się następujące symbole oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu.

1. PIW PL – Powiatowy Lekarz Weterynarii,
2. PIWos – Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3. PIWchz – Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia Zwierząt i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt,
4. PIWmb – Higiena Materiału Biologicznego,
5. PIWirz/cc – Identyfikacja i rejestracja zwierząt oraz ochrona zdrowia zwierząt.
6. PIWhż – Inspektor Weterynaryjny ds. Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego,
7. PIWżz – Inspektor ds. Pasz i Utylizacji.
8. PIW f – Zespół ds. finansowo-księgowych.