Struktura organizacyjna

Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii będący Kierownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
2) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
3) Zespół ds. finansowo-księgowych;
4) Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej.