Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.