Załatwianie spraw w Inspektoracie

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu:

  • Poniedziałki w godz. 800– 830

 Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

  • Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu codziennie 815   1400  w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu ul. Warszawska 38.

 Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu ul. Warszawska 38,  12 – 200 Pisz
  • bądź przesyłać faksem na numer: 87 424 09 89.

 Przyjmowanie korespondencji:

  • W sekretariacie Inspektoratu w Piszu ul. Warszawska 38.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Dział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 – tekst jednolity).